İleal İnterpozisyon Ameliyatı

Obezite ve tip 2 diyabet (T2DM) tüm dünyayı etkileyen yaygın sağlık problemleridir. Diabetes mellitus, kronik bir hastalıktır ve dünya çapında yaygın bir sağlık problemidir. 2010 yılında yetişkinler (20-79 yaş) arasında küresel diyabet oranı %6,4’tür (285 milyon yetişkin). Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2030 yılına kadar T2DM prevalansının 336 milyon kişiye yükseleceğini bildirmiştir. Bu çağda diyabet ve obezitenin etkili bir şekilde tedavi edilmesi ihtiyacı göz önüne alındığında, ilaç tedavisine ek olarak cerrahi önerilebilir.

Geçmişte, diyabeti tedavi etmek için tüp mide ameliyatı (SG), mide bandı, Roux-en-Y-Gastrik Bypass (RYGB) ve Jejuno-İleal Bypass (JIB) gibi diğer cerrahi prosedürler kullanılıyordu. Ancak günümüzde, diğer cerrahi prosedürler diyabetik hastalarda daha etkili sonuçlar sunmaktadır. Tip 2 diyabeti tedavi etmek için uygulanan bu yöntemlerden biri İleal İnterpozisyon (İİ) ameliyatıdır. Bu ameliyatla sadece Tip2DM değil aynı zamanda, hipertansiyon, hiperlipidemi, obezite ve obstrüktif uyku apnesi iyileşebilir. Bu ameliyatla kilo kaybı, zayıflatıcı etkilere sahip olan GLP-1 ve peptid YY(PYY) hormonların salınımının artması ve gıdaların daha kısa barsak bölümünden kalın barsağa ulaşması nedeniyledir. İleal interpozisyon ameliyatında, gıdanın ileum denilen ince barsak alt bölümlerine erken ulaşması nedeniyle  ileum uyarılarak glukagon benzeri peptid 1 (GLP-1) sekresyonunun artmasına neden olur. GLP-1 mide boşalmasını geciktirmekte, tokluğu arttırmakta, iştahı bastırmakta, glukagon sekresyonunu inhibe etmekte, glukoneogenez (glukoz yani şeker üretimi) artmakta ve glikojenez (glikojenin parçalanarak şeker yani glukoza dönüşmesi) uyarılmaktadır.

Ghrelin, glukagon, kortizol ve büyüme hormonu gibi hiperglisemik hormonların salgılanmasını uyarır ve ayrıca insülin salgılanmasını engeller. Ghrelin, oreksijenik bir hormondur (iştah uyarıcı). İleal interpoziyon ameliyatının Sleeve Gastrektomi( SG )   bileşeninden dolayı midenin yüzde yemişi çıkarıldığı için serum grelin seviyesi azalır ve hastalar tokluk hisseder ve kalori alımları azalır.

İleal İnterpozisyon Ameliyatı

Genellikle, daha kısa diyabet süresi, daha yüksek  Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ve daha yüksek C-peptid seviyesi olan hastalar bu cerrahi yönteme daha iyi yanıt verir.

İleal İnterpozisyon ameliyatında nadiren özofajit, bağırsak tıkanıklığı, gut ve idrar yolu enfeksiyonu gibi küçük ve erken postoperatif komplikasyonlar gözlenmiştir. Ancak şu ana kadar uzun vadeli önemli cerrahi komplikasyonlar bildirilmemiştir 

Sonuç olarak, çeşitli çalışmaların sonuçları, T2DM tedavisi için cerrahi prosedürün güvenliğini, uygulanabilirliğini ve etkinliğini göstermiştir. Etkili bir tedavi seçeneği olmasına rağmen, bu prosedür genel kullanım için önerilmemektedir ve bu bulguları ve daha fazla sayıda hasta üzerindeki olası yan etkileri doğrulamak için uzun süreli çalışmalara ihtiyaç vardır.